آئین نامه ها و فرم های دانشکده برق و کامپیوتر
کارآموزی
سیستم اتوماسیون آموزش
پست الکترونیکی
امور پایان نامه های ارشد

اعلانات گروه کامپیوتر

 •  تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷:
  انتخاب واحد: ۹۷/۰۶/۱۲ الی ۹۷/۰۶/۲۰
  شروع کلاس‌ها: ۹۷/۰۶/۲۴
  حذف و اضافه: ۹۷/۰۷/۰۷ الی ۹۷/۰۷/۱۲
  پایان کلاس‌ها: ۹۷/۱۰/۱۳
  امتحانات پایان‌ترم: ۹۷/۱۰/۱۵ الی ۹۷/۱۰/۲۷

رشته‌های تحصیلی