اعلانات گروه کامپیوتر

 •  تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷:
  انتخاب واحد: ۹۷/۱۱/۰۶ الی ۹۷/۱۱/۱۱
  شروع کلاس‌ها: ۹۷/۱۱/۱۳
  حذف و اضافه: ۹۷/۱۱/۲۷ الی ۹۷/۱۲/۰۲
  پایان کلاس‌ها: ۹۸۳/۲۳
  امتحانات پایان‌ترم: ۹۸/۰۳/۲۵ الی ۹۸/۰۴/۰۶

رشته‌های تحصیلی